Little Pumpkin

Anita van de Beek
06-34187496

Suzanne van de Beek
06-41944744

Telefoon Vast
020-7719706

E-mail
info@little-pumpkin.nl

Website
www.little-pumpkin.nl

Adres
Robert Kochplantsoen 42
1097 GK  AMSTERDAM
Oost-Watergraafsmeer

Ons team

Het team

Little Pumpkin is een klein kinderdagverblijf met twee verticale groepen. Ons team bestaat op dit moment uit 4 vaste leidsters. Anita en Suzanne (houders kinderdagverblijf) hebben een ondersteunende rol, zij zullen regelmatig aanwezig zijn op de groep. Hierdoor is de lijn tussen de ouders/verzorgers, leidsters en Anita en Suzanne kort.

Little Pumpkin maakt gebruik van stagiaires.

Rol van de leidsters

Leidsters observeren en documenteren wat kinderen zeggen en doen gedurende de dag bij Little Pumpkin. Dit doen zij in de vorm van rapporteren, fotograferen en video- opnames. Documenteren maakt luisteren zichtbaar. Leidsters kijken en luisteren intensief naar de kinderen en bieden hen situaties, materialen en technieken aan waardoor kinderen zich op vele manieren kunnen uiten. Het is aan ons als leidsters, de kinderen  de ruimte te bieden waardoor de creativiteit tot uiting kan komen. Deze manier van werken heeft de consequentie dat wij als leidsters ons veel meer afzijdig maken van de kinderen, maar  zoveel mogelijk een begeleidende rol hebben.

Iedere leidster krijgt een aantal kinderen toegewezen (mentor kinderen). Zij is verantwoordelijk voor de zorg aan en het documenteren over deze kinderen. Deze manier van werken is prettig voor de leidster; zij leert de kinderen beter kennen en weet wat de kinderen bedoelen of nodig hebben. Het is goed voor de kinderen; zij een hebben vaste verzorger  en kunnen zo een band opbouwen. Het is prettig voor de ouders/ verzorgers; zij hebben een vast aanspreekpunt.