Little Pumpkin

Anita van de Beek
06-34187496

Suzanne van de Beek
06-41944744

Telefoon Vast
020-7719706

E-mail
info@little-pumpkin.nl

Website
www.little-pumpkin.nl

Adres
Robert Kochplantsoen 42
1097 GK  AMSTERDAM
Oost-Watergraafsmeer


Free Hit Counter
Kind-leidster-ratio

De rekenregels en bijbehorende rekentool zijn vast gesteld door de rijksoverheid. Per 1 januari 2013 gaat de GGD deze regels hanteren voor hun inspecties. De GGD gebruikt de rekentool om te controleren of de kinderopvangcentra zich aan het voorgeschreven aantal medewerkers houden en de voorgeschreven maximale grootte van de groepen.

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep, wordt het minimale aantal beroepskrachten berekent met de rekentool op  www.1ratio.nl. Deze tool gebruiken wij om onze aanwezige kinderen per dag af te stemmen aan het aantal leidsters. Ook wanneer er extra incidentele opvang afgenomen wordt berekenen wij eerst of dit volgens de huidige regels is toegestaan.

De totale groepsruimte op het Robert Kochplantsoen 42 is geschikt voor maximaal 31 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Groep Roots is geschikt voor maximaal 16 kinderen en groep Leaves is geschikt voor maximaal 15 kinderen. Bij een volle bezetting van 16 kinderen zullen er 3 leidsters aanwezig zijn.

Van de 16 kindplaatsen zijn er gemiddeld 4 incidentele opvang plekken. Van deze plekken kunnen ouders/verzorgers incidenteel gebruik maken.Dit zal te allen tijde in overleg gaan met de houders Anita of Suzanne. Hierbij wordt gekeken en rekening gehouden met het kind- leidster- ratio.

De kinderen verlaten de groep alleen met buitenactiviteiten zoals; naar de kinderboerderij, speeltuintjes bezoeken etc. Hierbij wordt te allen tijde rekening gehouden met het kind- leidster -  ratio.