Little Pumpkin

Anita van de Beek
06-34187496

Suzanne van de Beek
06-41944744

Telefoon Vast
020-7719706

E-mail
info@little-pumpkin.nl

Website
www.little-pumpkin.nl

Adres
Robert Kochplantsoen 42
1097 GK  AMSTERDAM
Oost-Watergraafsmeer

Kind-leidster-ratio

Kind- leidster- ratio (BKR = beroepskracht- kindratio)

De rekenregels en bijbehorende rekentool zijn vast gesteld door de rijksoverheid. De GGD gebruikt de rekentool om te controleren of de kinderopvangcentra zich aan het voorgeschreven aantal medewerkers houden en de voorgeschreven maximale grootte van de groepen.

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep, wordt het minimale aantal beroepskrachten berekent met de rekentool op www.1ratio.nl

De totale groepsruimte op het Robert Kochplantsoen 42 is geschikt voor 31 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Groep Leaves is geschikt voor maximaal 16 kinderen en groep Roots is geschikt voor maximaal 15 kinderen. Bij een volle bezetting van 15 of 16 kinderen tegelijk op de groep, zullen er per groep 3 leidsters aanwezig zijn.

Van de 16 kindplaatsen zijn er gemiddeld 4 incidentele opvang plekken. Van deze plekken kunnen ouders/verzorgers incidenteel gebruik maken. Dit zal te allen tijden in overleg gaan met de eigenaren Anita of Suzanne. Hierbij wordt gekeken en rekening gehouden met het bkr.

De kinderen verlaten de groep alleen met buitenactiviteiten zoals; naar de kinderboerderij, speeltuintjes bezoeken etc. Hierbij wordt te allen tijden rekening gehouden met het bkr.


Drie-uurs-regeling

Wanneer er op enig moment onvoldoende medewerkers of te veel kinderen aanwezig zijn, is er sprake van een onderbezetting. Om toch ruimte te laten voor een efficiënte bedrijfsvoering is de drie- uursregeling ontwikkeld. Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen voor ten hoogste drie uur per dag, minder beroepskrachten worden ingezet, met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal benodigde aantal beroepskrachten wordt ingezet.

Little Pumpkin wijkt mogelijk af van de BKR op Roots:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

07.00 – 08.00

08.00 - 09.00

 

08.00  – 09.00 

08.30  – 08.45

Tijdens pauze

13.30  -15.00 

Tijdens pauze

13.30 -15.00

Tijdens pauze

13.30 -15.00

Tijdens pauze

13.30  -15.00

Tijdens pauze

13.30 - 14.30

17.45 – 18.00

17.30 - 18.00

 

17.45 – 18.00


17.00 - 17.45

Little Pumpkin wijkt mogelijk af van de BKR op Leaves:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

08.00  – 08.30 

08.00  – 08.30

08.30 – 09.00

08.00  – 09.00 

 

 

09.00  – 09.15

 

 

 

Tijdens pauze

13.30  -15.00

Tijdens pauze

13.30  -15.00

Tijdens pauze

13.30  -15.00

Tijdens pauze

13.30  -14.30

 

 

 

 

 

 

Naast de vooraf voorspelde afwijkingen in de BKR kan het voorkomen dat ouders hun kinderen eerder brengen of later halen omdat zij hier een reden voor hebben, bijvoorbeeld door file of omdat zij eerder bij een afspraak moeten zijn. Wij hebben met onze leidsters afgesproken dat zij vijf tot tien minuten voor hun dienst begint aanwezig zullen zijn. Ook zullen onze collega’s langer blijven indien de BKR hierom vraagt. Hierdoor proberen wij de drie-uursregeling te waarborgen.

Vier- ogen- principe:

Wat houd het vier- ogen- principe in;

Of je een baby naar bed brengt, een ommetje maakt met wat peuters of op de groep staat, moet het altijd mogelijk zijn dat een andere volwassene meekijkt of -luistert. Die andere hoeft geen pedagogisch opgeleide collega te zijn. Het kan ook een vrijwilliger, stagiaire of ouder zijn. Als het maar een volwassen iemand is.

Little Pumpkin maakt gebruik van een camerasysteem. In de ochtend opent en in de avond sluit er 1 leidster. Om het vier- ogen- principe te kunnen waarborgen kunnen Anita en Suzanne via een applicatie inloggen en meekijken op de groep. Anita en Suzanne zijn de enige die op dit systeem kunnen inloggen.

Achterwachtregeling

Little Pumpkin heeft een achterwachtregeling getroffen met kinderdagverblijf "de kleine Roos". Indien er calamiteiten zijn kan Little Pumpkin met dit kinderdagverblijf contact opnemen.